Bộ Tổng Tham mưu Quân đội Nhân dân Việt Nam

Bộ Tổng Tham mưu Quân đội Nhân dân Việt Nam

Lược sử hình thành

Bộ Tổng Tham mưu Quân đội Nhân dân Việt NamBộ Tổng Tham mưu là một trong những cơ quan đầu tiên của Bộ Quốc phòng trong chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, thành lập ngày 7 tháng 9 năm 1945 theo chỉ thị của Chủ tịch Chính phủ lâm thời Hồ Chí Minh giao cho đồng chí Hoàng Văn Thái là tổng tham mưu trưởng đầu tiên của quân đội nhân dân Việt Nam. Tuy nhiên, do áp lực của quân đội Trung Hoa Quốc Dân Đảng đòi giải thể lực lượng chính quy Việt Nam Giải phóng quân do Việt Minh lãnh đạo, tháng 11 năm 1945, Việt Nam giải phóng quân đổi tên thành Vệ quốc đoàn. Ngày 2 tháng 3 năm 1946, Kháng chiến Ủy viên Hội được thành lập với Võ Nguyên Giáp làm Chủ tịch; đến ngày 6 tháng 5 năm 1946, thì đổi tên thành Quân sự Ủy viên Hội theo Sắc lệnh 60-SL của Chủ tịch Hồ Chí Minh, gọi tắt là Quân ủy hội. Bộ Tổng Tham mưu Vệ quốc đoàn chuyển thành Cục Tham mưu, là một trong 5 cơ quan chuyên môn thuộc Quân ủy hội.

Tháng 11 năm 1946, Bộ Quốc phòng sát nhập với Quân sự Ủy viên Hội thành Bộ Quốc phòng – Tổng Chỉ huy, do Võ Nguyên Giáp làm Bộ trưởng Bộ Quốc phòng kiêm Tổng Chỉ huy Quân đội toàn quốc. Theo Sắc lệnh 47-SL ngày 1 tháng 5 năm 1947 của Chủ tịch nước, Bộ Tổng Tham mưu là một trong 7 cơ quan chuyên môn của Bộ Tổng Chỉ huy.

Mãi đến sau năm 1975, khi Bộ Tổng Tư lệnh Quân đội Nhân dân Việt Nam chấm dứt hoạt động, Bộ Tổng tham mưu chuyển về trực thuộc Bộ Quốc phòng.

Xem thêm: Tổng Tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam –  Thượng Tướng Đỗ Bá Tỵ

Tổ chức hiện tại

Các lãnh đạo đương nhiệm

Thứ trưởng Bộ Quốc phòng kiêm Tổng Tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt nam: Thượng tướng Đỗ Bá Tỵ

Các Phó Tổng tham mưu trưởng:

 • Trung tướng Phạm Xuân Hùng – Ủy viên Ban Chấp Hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam
 • Trung tướng Nguyễn Quốc Khánh
 • Trung tướng Nguyễn Văn Thành
 • Trung tướng Trần Quang Khuê
 • Trung tướng Nguyễn Trung Thu
 • Trung tướng Nguyễn Song Phi
 • Trung tướng Võ Văn Tuấn
 • Thiếu tướng Phan Văn Giang

Cơ cấu tổ chức

 • Văn phòng Bộ Tổng Tham mưu

Chánh văn phòng: Thiếu tướng, Nguyễn Hữu Mạnh

 • Cục Chính trị:

Ngày truyền thống: 8 tháng 6 năm 1948.
Chủ nhiệm: Thiếu tướng Nguyễn Kim Sơn kiêm phó Bí thư Đảng ủy Bộ Tổng tham mưu-Cơ quan Bộ Quốc phòng
Phó chủ nhiệm: Đại tá Đinh Duy Nguyên và Đại tá Lê Hữu Vững

 • Cục Tác chiến:

Ngày truyền thống: 7 tháng 9 năm 1945.
Cục trưởng: Thiếu tướng Trần Anh Vinh

 • Cục Quân lực.

Thành lập ngày 4 tháng 3 năm 1951 trên cơ sở Phòng Nhân sự Bộ Tổng Tham mưu (ra đời năm 1946). Tiền thân là Tổ Nhân sự Bộ Tổng Tham mưu thành lập ngày 8 tháng 9 năm 1945.
Cục trưởng: Trung tướng Phạm Chân Lý

 • Cục Tác chiến điện tử.

Cục trưởng: Thiếu tướng Đỗ Phúc Hưng.

Chính uỷ:

 • Cục Quân huấn.

Thành lập theo Sắc lệnh 34/SL ngày 25 tháng 3 năm 1946. Từ ngày 9 tháng 4 năm 1958 đến năm 1959 chuyển thành Tổng Cục Quân huấn, do Thiếu tướng Hoàng Văn Thái làm Chủ nhiệm, Trần Văn Trà làm Phó Chủ nhiệm. Thời kỳ 1981-1996 gọi là Cục Huấn luyện chiến đấu.
Cục trưởng: Thiếu tướng Nguyễn Đức Thận.
Chính uỷ: Thiếu tướng Vũ Huy Đãi.
Câu lạc bộ Thể Công do Cục Quân huấn chỉ đạo, Tập đoàn Viettel trực tiếp quản lý

 • Cục Bản đồ.

Thành lập ngày 25 tháng 9 năm 1945.
Cục trưởng: Thiếu tướng Bùi Công Nghĩa.

 • Cục Cơ yếu:

Tiền thân của Cục cơ yếu là Ban Mật mã quân đội, ra đời ngày 12 tháng 9 năm 1945.
Cục trưởng: Thiếu tướng TS Hoàng Ngọc Minh

 • Cục Quản lý hành chính:

Tương đương với Cục hậu cần, chuyên trách về bảo đảm hậu cần (Quân lương quân trang, xây dựng Doanh trại, Xăng xe, Quân y, Nhà khách… cho Bộ Tổng Tham Mưu.
Cục trưởng: Đại tá Võ Hồng Thắng (từ 6 tháng 6 năm 2007)

 • Cục Nhà trường.

Cục trưởng: Thiếu tướng PGS Nguyễn Đức Tỉnh. (nguyên Hiệu phó Trường Sĩ quan lục quân 2)

 • Cục Dân quân tự vệ.

Ngày truyền thống: 12 tháng 2 năm 1947 (ngày thành lập Phòng Dân quân, tiền thân của Cục). Tháng 1 năm 1948 chuyển thành

Cục Dân quân; Cục trưởng đầu tiên: Lê Liêm. Tháng 5 năm 1956 đổi tên thành Cục Động viên và Dân quân, cho đến tháng 8 năm 1965 lại quay về tên gọi Cục Dân quân. Tháng 4 năm 1975 lại lấy tên là Cục Động viên và Dân quân. Tháng 3 năm 1979 mang tên mới là Cục Quân sự địa phương. Từ tháng 4 năm 1980 có tên gọi như hiện nay.
Cục trưởng: Trung tướng Hoàng Châu Sơn.

 • Cục Tiêu chuẩn – Đo lường – Chất lượng:

Trước đây trực thuộc Tổng cục Kỹ Thuật. Từ ngày 1 tháng 1 năm 2010, chuyển sang trực thuộc Bộ Quốc Phòng, tuy nhiên về quản lý hành chính trực thuộc Bộ Tổng tham mưu.
Cục trưởng: Thiếu tướng TS Lê Đình Đạt.
Cục phó kiêm Bí thư đảng ủy: Đại tá KS Lê Quang Vinh.
Cục phó: Đại tá TS Nguyễn Đức Quang.
Các đơn vị trực thuộc Cục TC-ĐL-CL:
Trung tâm Đo lường: Giám đốc Đại tá Nguyễn Lê Sinh.
Trung tâm Sửa chữa phương tiện đo: Giám đốc Đại tá Ngô Văn Thư
Trung tâm TC-ĐL-CL 2: Giám đốc Đại tá Đỗ Quang Thạch
Trung tâm TC-ĐL-CL 3: Giám đốc Đại tá Nguyễn Hữu Phúc
Trung tâm Giám định chất lượng: Giám đốc Đại tá Nguyễn Mạnh Hùng
Trung tâm Bồi dưỡng nghiệp vụ: Giám đốc Đại tá Phạm Văn Đắc
Trung tâm Bảo đảm kỹ thuật Công nghệ thông tin: Giám đốc Thượng tá Hồ Hữu Thuyên.

 • Đoàn nghi lễ quân đội .

Đoàn trưởng : Đại tá : Ngô Chí Doanh
Chính ủy : Đại tá : Phạm Trung Kiên

 • Kiểm soát quân sự:

Lữ đoàn 144

 • Viện Thiết Kế

Viện trưởng: Đại tá KTS Phan Đăng Sơn
Viện phó, Bí thư Đảng ủy: Đại tá KTS Trần Mạnh Đức
Viện phó, Phân viện trưởng phía Nam: Đại tá Nguyễn Văn Hưng
Viện phó: Đại tá KTS Lê Minh Chính

 • Cao đẳng Nghề: số 3, số 8

Ngoài ra còn một số cơ quan, đơn vị khác: Trường trung cấp nghề số 1, 2, 4, 5, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23.

 • Công ty xuất nhập khẩu tổng hợp Vạn Xuân (VAXUCO)

Giám đốc: Đại tá Hoàng Quốc Hùng

 • Tổng công ty 789

Chủ tịch HĐTV, TGĐ, Bí thư Đảng ủy: Đại tá: Nguyễn Quốc Dũng
Phó TGĐ: Đại tá Nguyễn Thành Trung
Phó TGĐ: Đại tá Phạm Thị Hiền
Phó TGĐ: Trung tá Giang Văn Lĩnh

Nguồn: http://vi.wikipedia.org/wiki/B%E1%BB%99_T%E1%BB%95ng_Tham_m%C6%B0u_Qu%C3%A2n_%C4%91%E1%BB%99i_Nh%C3%A2n_d%C3%A2n_Vi%E1%BB%87t_Nam

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

w

Connecting to %s