Tiểu sử, lý lịch Bí thư Thành ủy Nguyễn Bá Thanh

Để trả lời câu hỏi: Bí thư Thành ủy Nguyễn Bá Thanh là ai ? Mời các bạn đọc tóm tắt tiểu sử / lý lịch Bí thư Thành ủy Nguyễn Bá Thanh

Nguyen Ba Thanh

Họ và tên khai sinh: Nguyễn Bá Thanh

Khoá: XII

Họ và tên thường gọi: Nguyễn Bá Thanh

Giới tính: Nam

Ngày sinh: 8/4/1953

Dân tộc: Kinh

Tôn giáo: Không

Quê quán: Xã Hòa Tiến, huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng

Nơi cư trú (nơi ở hiện nay): Số 189 đường Cách mạng Tháng Tám, tổ 45, phường Khuê Trung, quận Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng

Trình độ học vấn: Tiến sĩ

Nghề nghiệp, chức vụ (khi trúng cử): Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố, Trưởng đoàn ĐBQH thành phố Đà Nẵng

Nghề nghiệp, chức vụ (hiện nay): Ủy viên BCH TW Đảng, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố, Trưởng Đoàn ĐBQH thành phố Đà Nẵng; Ủy viên Ủy ban Tài chính, Ngân sách của Quốc hội

Nơi làm việc: Văn phòng Thành ủy Đà Nẵng, 72 đường Bạch Đằng, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng

Ngày vào Đảng: 13/2/1980

Kỷ luật: Không

Trước đó là đại biểu quốc hội khoá (nếu có): IX, XI

Trước đó là đại biểu hội đồng nhân dân khoá, cấp (nếu có): Đại biểu HĐND cấp tỉnh

Đại biểu Chuyên trách: Không